Od 1968. godine, pa do danas, mora se priznati da se "nakupilo" dosta toga, zabeleženo je na preko 300 raznih nosača zvuka. Ova strana je nastala u pokušaju da se sve to sa- bere i prezentuje na jednom mestu, koliko je god to moguće.
Ovo što se nalazi pred vama je materijal složen po žanrovima: instumentalna muzika, horska muzika, primenjena muzika (televizija, pozorište i film), pop i zabavna muzika, narodna i gradska muzika i dečja muzika.