Dragi ljubitelji muzike,
Dobrodošli u moj svet muzike! Moje bavljenje muzikom predsta- vlja jedno zanimljivo putovanje koje mi je omogućilo da upoznam mnoge talentovane ljude i neobične kulture. A da li sam kroz to uspeo da pronadjem harmoniju i ritam života, nešto čemu svako od nas teži - prosudite sami.Srdačno Vaš,
Rade

Dear music lovers,
Welcome to my world of music! My engagement with and in mu- sic represents a distinctive journey, which enabled me to meet many talented people and learn about unusual cultures.
If I have found harmony and rhythm of life, something that all of us seek - you may be the judge.Truly yours,
Rade
Dragi posetioče,
ova, 2008. godina je moja jubilarna godina u kojoj beležim 40 godina profesionalnog muzičkog rada. Tim povodom PGP-RTS će u toku godine izdati retrospektivni album sa mojim kompozicijama u izvođenju na- ših poznatih pevača, a u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije, Udruženjem muzičara džez, zabavne i rok muzike i Radio televizijom Srbije održaću koncert u Centru "Sava" krajem oktobra ove godine.